ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1  ครั้ง


วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตุงลอย

          คณะกรรมการดำเนินงานการคุมสอบ การอ่านออกเขียนได้ ตามคำสั่งของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้มาประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย โดยทำการประเมินสมรรถนะนักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1