ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัทอิซูซุ

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทจาก บริษัทอิซูซุตามโครงการ "อิซูซุให้น้อง สานฝันเพื่ออนาคตของชาติ 56" เพื่อมอบให้นักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ นำนักเรียนดชมการแสดงกายกรรมคณะ "ซานตง"

     คระครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ นำนักเรียน และผู้ปกครอง ชมการแสดงกายกรรมคณะ"ซานตง" ณ สนามกีฬาโรงเรียนฮอดพิทยาคม วันที่ 11 ธันวาคม 2556 งานทัศนศึกษาครั้งนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ขอบคุณผู้ปกครอง ที่ช่วยเรื่องรถรับส่งนักเรียนในงานครั้งนี่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ให้การต้อนรับคณะครูจากสพป.พะเยา เขต 2

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ให้การต้อนรับคณะครูจากสพป.พะเยา เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปางถ้ำ โรงเรียนบ้านไชยพรม โรงเรียนบ้านแวน โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ จำนวน 38 ท่าน มาศึกษาดูงานการดำเนินงานเตรียมรับประเมินพระราชทาน สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนจัดสหกรณ์ดีเด่น และการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานกัมพูชา

     กลุ่มการเงินสวัสดิการดอยเต่า สหศึกษา นำโดย ผอ.อุทิศพร ยอดปวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ประธานกลุ่มการเงินสวัสดิการดอยเต่า สหศึกษา นำคณะผู้บริหารและครูทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดโบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : พลเอกจุไทย แสงทวีป คุณวารุณี นำ เสื้อกันหนาว เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาและขนม มอบแด่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     พลเอกจุไทย แสงทวีป คุณวารุณี นำ เสื้อกันหนาว เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาและขนม มอบแด่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ รับรางวัลเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ รับรางวัลเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ตามโครงการโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สสค.

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สสค.และแนะนำการใช้สื่อเสริมทักษะจาก ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ หัวหน้่า สนง. วิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อ.ปวีณา จันทร์สุข ผจก.โครงการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับเครือข่าย

     โรงเรียนบ้านยางเปียงนำทัพนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับอำเภอ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงได้เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬา และแข่งขันในระดับอำเภอต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะพระครูวสันต์ พระขันติ ธรรมโม และคณะสงฆ์ ให้ธรรมะเนื่องในวันพ่อพร้อมบริจาคผ้าห่ม ขนม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     คณะพระครูวสันต์ พระขันติ ธรรมโม และคณะสงฆ์ จาก มชร. ให้ธรรมะเนื่องในวันพ่อพร้อมบริจาคผ้าห่ม ขนม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตุงลอย ต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น

     โรงเรียนบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นำโดยนายจิรเมธ จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะประเมินสถานศึกษาสีขาวดีเด่นทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย หลังจากที่โรงเรียนบ้านตุงลอยแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับมอบสื่อมัลติมีเดีย

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรพิธีรับมอบสื่อการสอนโครงการสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online ประจำปีงบประมาณ 2556 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิเชษฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก-เยาวชนที่อยู่ห่างไกล ฐานะยากจนและขาดโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ ๖

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ******************************************** ๑. สถานที่จัดงาน สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๒. ระยะเวลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๓. ประธานในพิธี นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านแอ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณครูโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/56 ขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในวันที่ 28 พ.ย 56 นำโดย ท่านรองไกรสร สุทินโน และคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4

     โรงเรียนได้จัดพิธีสถาปนาวันลูกเสือไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 6......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1