ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : พระนิสิต คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

     พระนิสิต คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จำนวน 18 รูป เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยการนำของอาจารย์แสวง จันทร์ถนอม อาจารย์ประจำภาควิชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ฝีกซ้อมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงเตรียมความพร้อม ฝีกซ้อมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ซึ่งจะมีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม นี้ ที่ โรงเรียนบ้านหลวง ซึ่งมีการแข่งขันหลากหลายรายการ เช่นโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ การประกวดเขียนเรียงความ โครงงานวิทยาศาสตร์ ปั้นดินน้ำมัน มารยาทไทย เล่านิทาน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเรื่องการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน

     อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเรื่องการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้เปิดการ์ตูน ที่สอดแทรกคุณธรรมเรื่องการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนดู ได้อย่างเข้าใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : อบรมนักเรียนพักนอน

     อบรม นักเรียนพักนอน ผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมกันอบรม นักเรียนพักนอน พร้อมชี้แจง กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดกิจกรรมนักเรียนพักนอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโครงการหลวง

     "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" คำสั้นๆที่มีความหมายแต่ทำยาก คณะครูโรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะแยะ ที่สำคัญมีความ "ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     "จะไม่ให้รักษ์ได้อย่างไร ภาษาไทยของเรา" โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ดังนี้ การเต้นประกอบเพลง ท่องบทอาขยาน แสดงละคร และเกมสนุกๆ นักเรียนได้รับความรู้และความสุขอย่างเต็มเเปี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายวันที่2

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณืต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังมีนักเรียนบางส่วนที่ได้เป็นตัวแทนก็จะได้เตรียมพร้อมอีกต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาร่วมใจการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

     โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาร่วมใจการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัท จังหวัดเชียงใหม่ โยท่านผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้วและคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายวันที่1

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาร่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา โดยมีท่านอุทิศ ขัติวงค์รองผู้อำนวนการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการอบรมในกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแอ่น และสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยเต่า พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาสารเสพติด ผลปรากฎว่าไม่พบสารเสพติดทุกรายที่ทำการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ถวายเทียน

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียนเพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาตามพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนนักเรียนเป็นจำนวน 9 วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูนำนักเรียนยจากดรงเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากเครือข่ายการศึกษาอุดรพัฒนาการการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อขัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการศึกษา ซึ่งได้ผ่านเป็นตัวแทน 2 รายการดังนี้ กรีฑาประเภท วิ่ง 200 เมตร หญิง และ วิ่ง 4x100 เมตร หญิง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับครูย้ายจากเชียงราย

      โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันตอนรับคณะครูย้ายจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาววราภรณ์ ปู่เดือน ค.ศ.1 เอกภาษาไทย จากโรงเรียนบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย อย่างเป็นกันเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับครูย้าย

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันตอนรับคณะครูย้ายจำนวน 2 ท่าน คือ นายธนพล ดอนชวนชม ครู ค.ศ.1 เอกประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่สะแต อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนางสาว ธนนารถ พงษ์นุช ค.ศ.1 เอกปฐมวัย จากโรงเรียนบ้านแม่อ่างข่าง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นกันเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ส่งครูย้าย

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ร่วมกับคณะครูร่วมใจกันส่งครูมนต์ชัย รัตนวรรณี ตำหน่างครูค.ศ.1 ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนบ้านนาบวน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเขียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1