ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

     โรงเรียนบ้านวังกองได้จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้น ป.1 ได้ร่วมกันทำการทดลอง ภูเขาไฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักวิทยาศาตร์น้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

     โรงเรียนบ้านวังกองร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อหลวงจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดวังกอง โดยมีผู้บริหาร นายกสุรชาติ ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการต่อต้านยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

     โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกอง ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับการประเมินคุณภาพหอพักนอนนักเรียน ระดับเครือข่าย

     โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง รับการประเมินโครงการนักเรียนพักนอน จากคณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย นำโดย ผู้อำนายการ สติ เลาสยาม ประธานกลุ่มเครือข่ายสุวรรณคีรีและคณะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลอมก๋อย ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     โรงพยาบาลอมก๋อย ออกตรวจเยี่ยมสุขภาพฟัน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง โดยคุณหมอให้บริการตรวจฟัน อุดฟันผุ นักเรียนเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2556 ขอขอบคุณคุณหมอใจดีที่ให้ความใส่ใจคุณภาพฟันเด็กๆ โรงเรียนบ้านยางเปียงค่ะ ^^......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : เครือข่ายสุวรรณคีรีออกตรวจเยี่ยมพักนอนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     เครือข่ายสุวรรณคีรีออกตรวจเยี่ยมพักนอนโรงเรียนบ้านยางเปียง เพื่อประเมินคุณภาพพักนอน เนื่องจากมีการจัดการประกวดพักนอนเครือข่ายสุวรรณคีรี แต่โรงเรียนบ้านยางเปียงผ่านการประเมินเป็นอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว จึงไม่ได้ร่วมโครงการการประกวดในครั้งนี้ ^^......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : ผอ.รร.บ้านหางดงร่วมเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทย..................

     ผอ.รร.บ้านหางดงร่วมเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทย..................วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ได้รับเลือกจาก สพป.ชม.๕ เข้าร่วมเสวนาพูดจาหาทางออกประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เวที ๒ (ครั้งที่๒) มีผู้แทนประชาชนจากทุกภาคส่วนจำนวน ๑,๐๐๐ คนเศษ มาร่วมหาทางออกให้ประเทศไทย บรรยากาศสนุกสนาน ออกความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลากหลาย ได้ช่องทางออกมากมายค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ

      29 - 30 มิ.ย.2556 การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ ในโครงการโรงเรียน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ผู้บริหารโรงเรียนภูมิภาค ในภาคเหนือทุแโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : กีฬาเครือข่ายการศึกษาอุดรพัฒนา

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษาอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายนที่ผ่านมา นักกีฬาทำการแข่งขันอย่างเต็มที่และคณะครูก็ได้เป็นคณะกรรมตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างยุติกรรมตามกฎกติกาสากล สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรได้ดับนี้ ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน12ปี ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ตะก้อชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตะก้อหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วอลเลย์บ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : ร.ร ชุมชนศูนย์อพยพแปลง4 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

     โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4 ผู้อำนวยการ ร.ร. คณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ 26 มิย. 2556 ซึ่งได้มีการประกวดการแต่งกาย ตัวละคร จากวรรณกรรม ที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งไว้ รวมถึงเล่นเกม ตอบคำถาม สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้ความรู้ แก่นักเรียน......และได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีที่มาให้ความรู้ในเรื่องศาสนาแก่นักเรียนตลอดจนอยู่ร่วมงานวันสุนทรภู่ของโรงเรียนด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดร.ร.แปลง4

     เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2556 ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะครูและนักเรียนทกุคนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ ประจำปี 2556 ก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรม ผู้อำนวยการร.ร. นายกลัปพัฒน์ โวรรณ์ ได้อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดให้คณะครูและนักเรียนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้คำมั่นสัญญาในการปฏิญาณตนและหลังจากนั้น ก็ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในอำเภอดอยเต่า และชุมชน ต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการขับเคลื่อนทักษะการอ่านสู่การคิด ระดับประถมศึกษา

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการขับเคลื่อนทักษะการอ่านสู่การคิด ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนโรงเรียนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรง ( HOD BBL MODEL)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหางดงเข้าค่าย ENGLISH CAMP ประจำปี ๒๕๕๖.........

     รร.บ้านหางดงเข้าค่าย ENGLISH CAMP ประจำปี ๒๕๕๖.........วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม มีพิธิเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ PEER อำเภอฮอด ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖ มีท่านรองฯอุทิศ ขัติวงษ์ รก.ผอ.สพป.ชม.๕ เป็นประธาน ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ร่วมพิธีเปิด รร.บ้านหางดงส่งนักเรียนชั้น ป.๖ เข้าร่วม ๔ คน โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย.๒๕๕๖ ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแม่สะนามจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปี56

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะนามจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปี 56 โดยคุณครูธีรพร คำวิชัย อ่านสารต่อต้านยาเสพติด ปี56......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะครูศึกษาดูงาน

     เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ณ โรงเรียนบ้านโค้งงาม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาแก่เด็กนักเรียนให้มีทักษะที่ดีต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1