ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : งานวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านยางเปียง

     โรงเรียนบ้านยางเปียง จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ โดยในกิจกรรม ได้มีการประกวดการแต่งกาย ตัวละคร จากวรรณกรรม ที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งไว้ รวมถึงเล่นเกม ตอบคำถาม และ อ่านบทร้อยกรอง สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้ความรู้ แก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านยางเปียง

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รอบบริเวณหมู่บ้านยางเปียง เพื่อสอดคล้องกับวัน ต่อต้านยาเสพติด และ นักเรียนได้รับข้อคิดจากภัยของยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

     โรงเรียนบ้านยางเปียงรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยจะได้รับการประเมิน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนมีความยืนดีอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหางดงร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๖.........

     รร.บ้านหางดงร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๖.........วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.สายฮอด-แม่สะเรียง ถึง ที่ว่าการ อ.ฮอด นักเรียนชั้น ป.๔-๖ รร.บ้านหางดง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีครูธัญญรัตน์ กันทะลือ เป็นผู้ควบคุม ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ร่วมด้วยและเป็นตากล้องเก็บภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ทาง สพป.ชม.๕ โดย ผอ.จิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม นำขบวนของ สพป.ชม.มาร่วมงานด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหางดงเรียนคอมพิวเตอร์ที่ รร.บ้านวังลุง...............

     รร.บ้านหางดงเรียนคอมพิวเตอร์ที่ รร.บ้านวังลุง...............เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้น ป.๔-๖ รร.บ้านหางดง จำนวน ๑๔ คน จะไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่ รร.บ้านวังลุง สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงโดยเรียนในวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.เอกวิทย์ นุ่มนวลศรี มีนักศึกษาฝึกสอนจาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อนุเคราะห์สอนให้ฟรี งานนี้มีครูธัญญรัตน์ กันทะลือ เป็นผู้ควบคุมไป ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล ขอขอบคุณทาง รร.บ้านวังลุงเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์ ถือเป็นโครงการร่วมกันเรียนกันใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โดยมี นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.เป็นประธานได้อ่านสาร วันต่อต้านยาเสพติด และร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแต่งคำขวัญ และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านในเขตบริการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดงพ่อหม่อนเจ้าจำปี

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญร่วมกับหมู่บ้านยางเปียง ที่จัดเลี้ยงอาหาร ทำบุญหมู่บ้านยางเปียง โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ ให้ความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ ดงพ่อหม่อนจำปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมในโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

     วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าข้าม นำโดย อ.เชษฐ์ ไชยวรรณ์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจรในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรฮอด ส่งชุดสายตรวจจราจร จำนวน ๔ นายมาให้ความรู้กับลูกเสือจราจร มีลูกเสือจราจรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ นาย ซึ่งทุกคนจะมีหน้าที่ในแต่ละวันดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน ของนักเรียนช่วงเวลาเช้าและหลังเลิกเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๒ คน ทางโรงเรียน/ด้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสาธาณีตำรวจภูธรฮอด และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฮอด มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและ การป้องกันตนเองจากภัยที่เกี่ยวกับอบายมุข ต่าง ๆ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ครูเมธาวี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดพิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๖

     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๔ คน นักเรียนจำนวน ๖๑๓ คน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของผอ.ประภาส จันตาวรรณเดชได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดลายมือ เรียงความและแต่งคำขวัญ และการเดืนขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านในเขตบริการ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน โครงการเลี้ยงไก่พันธู์พื้นเมือง ครูที่ปรึกษาชุมนุม คุณครูพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์ และคุณครูจันทร์เพ็ญ ทนันชัย สมาชิกชุมนุมให้ความสนใจ และตั้งใจฝึกทักษะอาชีพเป็นอย่างดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กับชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดชุมนุมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน ได้แก่กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า มีครูที่ปรึกษาชุมนุม คุณครูฉัตรชัย ตาเบอะ และคุณครูสาคร คำปาตา ตอนนี้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจของสมาชิกชุมนุม จัดจำหน่ายในรูปสหกรณ์โรงเรียน สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 นำทีมโดย เด็กชายจิณณวัตร กบกันทา ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

     ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอีกด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1