ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับน้อง

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร โดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ชาวแอ่นจัดสรรขึ้น โดยกิจกรรมเป็นการรับน้องที่สร้างความสำพันธ์ที่ดีงานต่อกันรู้จักระบบอวุโส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ปีการศึกษา 2556

     พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.สติ เลาสยาม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยางเปียง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และนักเรียนได้รับฟังโอวาส จาผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านดอยคำจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างตั้งใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองนำนักเรียนพัฒนาโรงเรียน

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกองได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในวันไหว้ครู เพื่อการเริ่มต้นของปีการศึกษาที่สดใส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 โดย ผอ.สงกรานต์ จันทร์ต๊ะ เป็นประธานในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดผลงานวันไหว้ครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองร่วมกับพระครูสุนันทนิเวศน์ คุณบัวลอยมอบทุน

     วันนี้เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านวังกองร่วมกับพระครูสุนันทนิเวศน์ (สำเริง อุปลคุโน) และคุณบัวลอยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกอง จำนวน 20 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยมีคณะครูร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงานในการจัดงานวันไหว้ครูในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่นักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามลักษณะของสัญลักษณ์ดอกไม้ไหว้ครู ดังนี้ ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหางดงจัดพิธีไหว้ครู ๒๕๕๖...............

     รร.บ้านหางดงจัดพิธีไหว้ครู ๒๕๕๖...............วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ห้องจริยธรรม รร.บ้านหางดง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อย่างกระทัดรัด เล็กๆหรูๆ สุขุม ศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสนี้ ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล และคณะครู ถือโอกาสเลี้ยงเจ้าที่ ให้ปกปักรักษาคณะครู นักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอดประชุมสัญจร...............................

     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอดประชุมสัญจร............................... เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาเมืองฮอด ออกประชุมสัญจร ณ รร.บ้านดงดำ มี ผอ.นิเวศน์ สมฤทธิ์ และคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง รร.บ้านดงดำ มีสถานที่ร่มรื่นหน้าอยู่มาก ผอ.บรรจงศักดิ์ สมส่วน ประธานเครือข่ายฯรวมทั้งคณะกรรมการทุกคนฝากขอบคุณมาค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : นายกสมาคมครูฮอดคนใหม่....................

     นายกสมาคมครูฮอดคนใหม่....................เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม ได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฮอด เพื่อคัดเลือก นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฮอด ผลปรากฏว่า ผอ.สมาน เผือกอ่อน ผอ.รร.บ้านตาลเหนือ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นับเป็นคณะกรรมการชุดที่ ๗ มี ผอ.บรรจงศักดิ์ สมส่วน เป็นเลขาธิการ ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล เป็นรองเลขาธิการ พร้อมเดินเครื่องทำงานค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ทำพานไหว้ครู

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรจะได้จัดงานวันครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 บรรดานักเรียนทุกระดับชั้นจึงได้จัดทำพานไห้วครูด้วยฝีมือตนเองขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ตรวจฟัน

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรร่วมกับโรงพยาบาลดอยเต่าได้ทำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในชื่อว่า "กิจกรรมยิ่มสวย ฟันใส"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดเลี้ยงต้อนรับ ครูใหม่ ร ร บ้านยางเปียง

     คณะครู นำโดย ผอ. ร่วมกันเลี้ยงต้อนรับครูวิลาวัลย์ ครูพิมพา มาประจำที่ โรงเรียน บ้านยางเปียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ผอ. คณะครู ร่วมกันรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา

     วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2556 ผอ. คณะครู ร่วมกันรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีพิธีรดน้ำ ดำหัว มอบเกียรติบัตร ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ให้กับคณะด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมกันทำพานไหว้ครู

     นักเรียนร่วมกันทำพานไหว้ครู ซึ่งจะมีกิจกร รม ไหว้ครู ในวัน พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1