ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สร้างโลกสีเขียว

     โรงเรียนบ้านเตียนอางได้นำนักเรียนชั้น ม.1และม.2 ปลูกต้นไม้ ที่ป่าไม้ชุมชน บ้านแม่ลาย..ในวันที่ 20 ส.ค งานนี้โลกเรามีต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกหลายต้นเชียว........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์

     แนะให้ทำ นำให้คิด ลิขิตด้วยตนเอง วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค 57 โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการบริหารสมอง การทำงานกลุ่ม การวางแผนการทำงานและสร้างความสามัคคี งานนี้สนุกทั้งครูและนักเรียน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สัปดาห์อาเซียน AEC "ซาลามัต ดาตัง"

     โรงเรียนบ้านเตียนอางจัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค งานนี้ผู้นำแต่ละประเทศต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญของประเทศตนเอง........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านผาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านผาปูน จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านผาปูน และโรงเรียนบ้านยางเปา ร่วมกับชาวบ้านผาปูน บ้านยางเปา บ้านมังปอย และหน่วยงานอื่นๆ ในอำเภออมก๋อย ได้จัดกิจกรรบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ "รักแม่ รักษ์ป่า 82 พรรษา มหาราชินี" โดยมีนายวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยในงานดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ชาวบ้าน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภออมก๋อย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : สอบกลางภาค

     โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2557 ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค 57 นักเรียนมุ่งมั่นทำข้อสอบอย่างเต็มที่........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านแควมะกอก ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557เพื่อระรึกถึงพระคุณแม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายโสภณ มาลารัตน์ พร้อมใจกันร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน พระราชินีของคนไทย และมอบใบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนใน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : กราบเท้าแม่...แด่ผู้มีพระคุณ

     แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง.. เมื่อบทเพลงนี้ดังขึ้น ทุกคนในสถานะที่เป็นลูก แทบจะอดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะระลึกถึงพระคุณแม่..เช่นกันนี้ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเตียนอางก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ..เมื่อเห็นภาพลูกกอดแม่..นอกจากแม่บังเกิดเกล้าแล้ว..แม่พิมพ์ของชาติก็ทำหน้าที่แม่เช่นกัน มอบสำหรับนักเรียนที่แม่.. ไม่สารถมาร่วมกิจกรรมได้........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะวิชาการ

     วันที่ 7 ส.ค ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งโรงเรียนเตัียนอางได้นำนักเรียนเจ้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไรก็ตาม..ทำดีที่สุด........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 57

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนมีการตักบาตรในช่วงเช้า หลังจากนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมวันแม่ พีธีกราบแม่ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย

      โรงเรียนบ้านวังกอง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ

     โรงเรียนบ้านแควมะกอก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ โดยมีนายอุทิศ ขัติวงษ์ รองผอ.สพท.รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ของเครือข่ายนาคอเรือวันที่ 6 ส.ค. 2557 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน..แม่ลายดวงจันทร์

     เมื่อวันที่ 4 ก.ค ที่ผ่านมาคณะครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านแม่ลายดวงจันทร์ เพื่อประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : มอบทุนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

     โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้มอบทุนจาก สพป.ชม.5 ให้กับด.ญ.เจตสุภา นะสอ นักเรียนชั้น ป.5 ในกิจกรรม สัปดาห์เยี่ยมบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : การทดสอบสมรรถภาพ

     โรงเรียนบ้านเตียนอางเริ่มดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน ในช่วงเดือน สิงหาคม 2557 ... เพื่อประมวลผลในลำดับต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : อบรมสภานักเรียน

     โรงเรียนบ้านเตียนอาง นำนักเรียนจำนวน 2 คน คือด.ชวสันต์ ปู่มองผอและ ด.ช.วราวุฒิ ปู่เงิน เข้าร่วมอบรมสภานักเรียนเพื่อฝึกความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.57 ณ โรงแรมอินทนนท์ริเวอร์ไซต์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1