ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

     กิจกรรม เตียนอางบาร์เบอร์ ได้ดำเนินการตั้งแต่เปิดเทอมต่อเนื่องมาทุกวัน โดยพี่ๆมัธยมที่มีทักษะการตัดผมได้ทำการตัดผมให้กับน้องๆที่ผมยาวทุกคน โดยเก็บค่าบริการคนละ 2บาท เพื่อเป็นทุนสำหรับการซื้ออุปกรณ์ตัดผม..งานนี้มีอาชีพติดตัวกันแน่นอน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

     ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียรบ้านเตียนอาง ได้ช่วยกันเก็บกวาดบริเวณวิหารวัดบ้านเตียนอาง เนื่องจากทางวัดได้ทำการทุบวิหาร เพื่อสร้างวิหารใหม่ ในวันที่ 30 ก.ค.57 ที่ผ่านมา งานนี้ได้บุญไปตามๆกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูอำเภอดอยเต่า

     30 ก.ค.2557 ณ โรงเรียนแปลง 8 เวลา 13.00 น.โดยท่านนายกสิริชัย นุสโร เป็นประธานในการประชุม มีการเลือกนายกคนใหม่เพราะคนเก่าหมดวาระมานานแล้ว มติได้นายกคนเดิม คือ ท่านสิริชัย นุสโร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นทำงานต่อทันที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     จะไม่ให้รักษ์ได้อย่างไร...ภาษาไทยของเรา โรงเรัียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย...เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57 ที่ผ่านมา นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

     โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 โดยมีการจัดกิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบาย และแต่งกลอนสุภาพ และผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ จากเขต 5 และประธานเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน

      คณะศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายฯบ่อหลวง และคณะ ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกอง นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน พร้อมกันนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้มอบอาหารเพื่อเป็นการช่วยเหลือ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองรับมอบเมล็ดพันธ์จากเทศบาล

      ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนรับมอบกล้าไม้ เมล็ดพันธ์ และอุปกรณ์การปลูก จากทางเทศบาลตำบลบ่อหลวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านแควมะกอก นำโดยท่าน ผอ.โสภณ มาลารัตน์ คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : งานการแข่งขันทักษะวิชาการ เคือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา

     5-6 สิงหาคม 2557 เชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการของเครือข่ายอุดรพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยท่านประธานเครือข่ายฯ ผอ.ระวี คงภาษี คณะผู้บริหารทุกโรงเรียนในเครือข่าย ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป.ชม.5 นำโดยท่านผอ.โสภณ มาลารัตน์ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ร่วมกันขนทรายขึ้นวัดดอยจ๊อม เพื่อเป็นกุศลในการก่อสร้างวิหารวัดดอยจ๊อม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : รับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน

     คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ต้อนรับ ท่าน ไกรสร สุทินโน รอง.ผอ.สพป.ชม 5 พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ขอขอบพระคุณยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายวิชาการของเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา

     16 ก.ค.2557 ประชุมฝ่ายวิชาการของเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา โดย ผอ.สุพรรณ ปันทะยศ เตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาเครืออุดรพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 ส.ค.2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การต้อนรับครูที่ย้ายมาใหม่ของเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา

     16 ก.ค.2556 ในที่ประชุมใหญ่ ผู้บริหารของเครือข่ายอุดรฯได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และต้อนรับครูที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในช่วงนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะครูในเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา 16 ก.ค.2557

     การประชุมคณะครูของเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา โดยท่านระวี คงภาษ๊ ประธานเครือข่าย โรงเรียนอุดรฯ มีโรงเรียน ทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านวังหม้อ,ร.ร.บ้านแอ่น จัดสรร,ร.ร.บ้านแอ่นใหม่, ร.ร.บ้านน้อยห้วยริน,ร.ร.บ้านบงตัน,ร.ร.บ้านโท้งวิทยาและร.ร.บ้านหนองผักบุ้ง ณ โรงเรียนบ้านบงตัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ ณ วัดยางเปียง เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1