ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองถวายเทียนพรรษา

      นำโดย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่พระอาจารย์วัดบ้านวังกองเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้เดินขบวนแห่เทียนในชุมชนแล้วเข้าถวายเทียนพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแควมะกอก

     โรงเรียนบ้านแควมะกอก สืบสานประเพณี โดยนำคณะครูและนักเรียนแห่เทียนรอบหมู่บ้าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยตั้งขบวนนักเรียนพร้อมดนตรีบรรเลง ตามด้วยขบวนเทียนพรรษาพร้อมเชิญชวนชาวบ้านร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลฮอด มาตรวจสุขภาพนักเรียน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลฮอด มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอฟัน เป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย

     นายถวิล สุวรรณ และบุคลากรเครือข่ายสำหรับช่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย ได้มาทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย โดยมีนายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอยและข้าราชการครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านดอยคำเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านดอยคำ เพื่อสนับสนุนการไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตุงลอย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

     โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : การจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ

     โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด โดยผอ.โสภณ มาลารัตน์ นำคณะครู นักเรียน ร่วมจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ลูกเสือและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านวังลุง อำเภอฮอด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนา

      โดย นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557 และบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
หัวข้อข่าว : รำลึกถึง...สุนทรภู่

     นอกจาก วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปีจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนคนไทยยังจำได้มิรู้ลืม กับกวีเอกที่มีชั้นเชิงและความสวยงามไพเราะในงานเขียน วาจาอันสวยงามไพเราะของตัวละคร ล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้อ่านอย่างเราๆ ถึงกับเคลิ้มมิรู้หาย นั้นคือ กวีเอกสุนทรภู่ สืบเนื่องจากการนี้ ทางโรงเรียนบ้านนาคอเรือจึงจัดกิจกรรม รำลึกถึง ... สุนทรภู่ โดยมีหลากหลายกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและได้รู้จักกับกวีเอกผุ้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดอ่านบทร้อยกรองจากเรื่อง พระอภัยมณี , การวาดภาพระบายสี , ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านนาคอเรือได้จัดกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยฝาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ... แม้ว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจ มีฝนโปรยปราย ตัวเปียกปอน แต่หัวใจน้อยๆ ที่บริสุทธิ์ ก็ยังคงสู้ไม่ถอยเดินร่วมหลายกี่โล จนจบกิจกรรมเจ้า. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ ร.ร.บ้านบ่อหลวง

     โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.ฮอด โดยผอ.กิตติยพันธ์ ปันแก้ว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น ในวันที่ 25 มิ.ย. 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญ-ความเป็นมาของวันสุนทรภู่และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกรวมทั้งเกิดความสนุกสนาน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองลอย
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

     ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านกองลอย ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียน เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : น้อมจิตวันทา..บูชาครู🙏🙏

     เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา นักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อบูชาและรำลึกในพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี57

     โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกองได้รับเกียรติรับทุนการศึกษา

      ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกอง ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์สุนันท์นิเวศน์ อุปลคุโณ ร่วมกับ กัลฯ บัวลอย ปันติ๊บ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 71 ทุน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1