ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
หัวข้อข่าว : เชิญคณะครูร่วมงานศพคุณแม่ของอ.ณัฐฐินีย์ แก่นแก้ว

     เชิญคณะครูร่วมงานศพคุณแม่ของอ.ณัฐฐินีย์ แก่นแก้ว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ขออภัยคณะครูที่ไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านผาปูน
หัวข้อข่าว : คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านผาปูน ร่วมกันทาสีอาคารเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557

     วันนี้ คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านผาปูน ได้ร่วมกันทาสีอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาเกียน
หัวข้อข่าว : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 โรงเรียนบ้านนาเกียน

     อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน และโรงเรียนบ้านนาเกียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหางดง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหางดงจัดงานอำลาสถาบัน............

     โรงเรียนบ้านหางดงจัดงานอำลาสถาบัน............วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ขัตติยะ ไวยกุล เป็นประธานในการจัดงาน จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญ นร.ป.๖ ที่สำเร็จการศึกษา การมอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่น มิตรภาพ ความประทับใจ มิรู้ลืมค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : นักการภารโรงช่วยพัฒนาสำนักงานสมาคมครูดอยเต่า

     17 มีนาคม 2557 นักการฯโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียนบ้านวังหม้อ และโรงเรียนบ้านแปลง 5 มาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ของสำนักงานสมาคมครู นายกสมาคมครูขอขอบคุณนักการฯ ทั้งผู้บริหารของโรงเรียนที่อนุญาตให้มาทำงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมสมาคมครูอำเภอดอยเต่า 18 มีนาคม 2557

     นายกสมาคมครูอำเภอดอยเต่า การประชุมคณะกรรมการ สรุปงานที่ผ่านมา การเตรียมงานแข่งขันกีฬาคุรุสภา งานทำบุญอาคาร สกสค. งานรดน้ำดำหัวปีใหม่เจ้านาย ทั้งเขตพื้นที่และสำนักงาน สกสค.ที่มาถึง ณ โรงเรียนแปลง 5 ดอยเต่า เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ออกแนะแนวนักเรียน

     คณะครู โรงเรียนบ้านยางเปียง ออกแนะแนวนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลในอำเภออมก๋อย ส่วนของบ้านจกปก บ้านแม่ลาน บ้านสบลาน แม่หลองน้อย บ้านห้วยไก่ป่า เพื่อเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนและออกแนะแนวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ ณ ป่่าไม้ ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง เข้าค่ายลูกเสือ ณ ป่่าไม้ ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยท่านรองไกรสร สุทินโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 7 มีนาคม 2557 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอโครงงาน "หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน" กาดมั่วครัวฮอม การแข่งขันทำลาบของกลุ่มแม่บ้าน การสอนทำขนามสาคูไส้หมูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ต้้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน รวมทั้งผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านดอยคำ

     โรงเรียนบ้านดอยคำ จัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตซอล วอเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย กีฬาตีลูกข่าง วิ่งซุปเปอร์แมน และวิ่งหมุนล้อ โดยได้รับเกียรติจาก ส.อบต.บ้านดอยคำ นายวิรัช เลาว้าง มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงและสาขาดอยซาง

     เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงและสาขาดอยซาง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองซาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีประธานเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษาคนใหม่

     6 กุมภาพันธ์ 2557 ขอแสดงความยินดีกับท่านระวี คงภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายบงตัน ได้รับตำแหน่งประธานเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษาคนใหม่แทน ผอ.ชูชัย เตมีศักดิ์ ที่หมดวาระลง ณ ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา มีการเปิดรับสมัครกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่ายวิชาการบูรณาการความรู้

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านดอยคำจัดกิจกรรมวันวิชาการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา กิจกรรมดังนี้ 1. SUDOKU 2. การเรียนการสอนด้วยบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ 3. กิจกรรมสร้างหอไอเฟล 4. กิจกรรมอาเซียนศึกษา 5. กิจกรรมสนุกกับการเรียนภาษาไทย โดยนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : สมาคมครูอำเภอดอยเต่าร่วมงานอำนวยพรวันเกิดท่านสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.

     ท่านนายกสมาคมครูอำเภอดอยเต่ามอบหมายให้นายสุพรรณ ปันทะยศ ผอ.โรงเรียนบ้านวังหม้อเข้ามอบกระเช้าของขวัญแทน ในงานทำบุญวันเกิด พิธีสืบชะต๋าท่านสมศักดิ์ ตาไชย ที่บ้านเลขที่ 135/98 ต.ป่าแดด เชียงใหม่ หมู่บ้านลานวิว เวลา 09.00 มีหน่วยงานองค์กรสมาพันธ์ครูภาคเหนือ สมาคมผู้ประกอบอาชีพครูทุกอำเภอ ผู้บริหาร คณะครู พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ มาร่วมงานกันอย่างมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17

     โรงเรียนบ้านดอยคำส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-Math ในงานมหกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับภูมิภาค ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1