ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 2 โดยนายกสมาคมครู

     28 มกราคม 2557 การประชุมสมาคมครูเรื่องการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมครูชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง การเปิดตัวผู้แทนครู อกคศ.สายผู้สอน การสรุปค่าใช้จ่ายในงานวันครูที่ผ่านมา และการจัดกีฬาอำเภอดอยเต่า ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การจัดงานครูแห่งชาติ ของสมาคมครูอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่

      16 มกราคม 2557 การจัดงานครูแห่งชาติของสมาคมครูอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ ณ โรงเรียนแปลง 4 โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองฯ อุทิศ ขัติวงค์ รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ภาคบ่ายร่วมงานพบปะสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : งานวันครู อ.ดอยเต่า

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ. สพป.ชม 5 เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2557 “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม โดยรูปแบบของกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียน การมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ช่วงบ่ายมีกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านดอยคำ

     โรงเรียนบ้านดอยคำร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 11 มกราคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่ 2557 เจ้านายใน สพป ชม 5

     สมาคมครูอำเภอดอยเต่า สวัสดีปีใหม่เจ้านาย สพป ชม 5 8 มกราคม 2557 นายกสมาคมครูอำเภอกดอยเต่านำคณะกรรมการของสมาคมครูอำเภอดอยเต่า สวัสดีปีใหม่ และขอพรจากเจ้านาย สพป. ชม 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคของรางวัลมากมาย จา กผู้ปกครองนักเรียน และ ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งอำเภอดอยเต่า และอำเภอฮอด ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูอำเภอดอยเต่า

     การประชุมคณะกรรมการสมาคมครูอำเภอดอยเต่า 7 มกราคม 2557 ชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมครูดอยที่ผ่านมา การจัดงานกายกรรมชานตง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและการจัดงานวันครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : ส.ค.ส. 2557 ปีมะเมีย ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป ชม 5

     ส่งความสุขให้ ผู้บริหารคณะครู นักเรียน นักการฯ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป ชม 5 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผุ้บริหารและคณะครู นักเรียน นักการฯ ทุกๆ คน ประสบแด่ความสุข ความเจริญ สาธุ สาธุ สาธุ จาก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักการฯ โรงเรียนบ้านวังหม้อ อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ สพป ชม 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอูตูม
หัวข้อข่าว : พิธีส่งมอบโรงอาหาร โรงเรียนบ้านอูตูม

     นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ. สพป.ชม 5 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ชม 5 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารนักเรียน "โรงอาหารสานฝันปันโอกาส" โดย หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ พานักเรียนไปทัศนศึกษา

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ พานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนรุ้โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนี้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูกรวิภา ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดอบรมการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดอบรมการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 57 คน จากคณะวิทยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยการประสานงานจากเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเอง อำเภอดอยเต่า กิจกรรมนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมดูการแสดงกายกรรมซานตง ณ อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมดูการแสดงกายกรรมซานตง ณ อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : มูลนิธิ ศุภนิมิตรนำขนม อาหาร มาแจกให้นักเรียนเนื่องในวันคริสมาสต์

     ศุภนิมิตรนำขนม อาหาร มาแจกให้นักเรียนเนื่องในวันคริสมาสต์ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ค้่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองวะ
หัวข้อข่าว : นักศึกษาออกค่ายอาสา

     นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 6x12 เมตร 1 หลัง ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านกองวะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านดอยคำ

     โรงเรียนบ้านดอยคำร่วมกับบ้านดอยคำจัดเตรียมการต้อนรับอำเภอยิ้ม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ต้อนรับนายอำเภอฮอดและส่วนราชการต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1