[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหลวง

โรงเรียนบ้านหลวงได้รับการเยี่ยม ประเมิน นิเทศติดตาม ของกลุ่มศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังกอง

โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ร่วมด้วยวัดวังกอง+พระนานาชาติ คณะครู+นักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแม่งูด

โรงเรียนบ้านแม่งูด ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับคณะครู นักเรียน ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ วัดบ้านแม่งูด วัดบ้านห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแม่งูด

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านแม่งูด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อนามัย อสม.หมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้ง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแม่งูด

วารสารรวมงานกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่งูดในเดือนมิถุนายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
รร.บ้านห้วยหล่อดูก

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ได้ดำเนินกิจกรรมการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านตุงลอย

คณะกรรมการดำเนินงานการคุมสอบ การอ่านออกเขียนได้ ตามคำสั่งของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้มาประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ แสดงผลงานของคณะครูและนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 โดยมีนายณัทฐ์รัชกร ศิริปิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านตุงลอย

25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านตุงลอยได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกิ่วลม

ด้วยความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาทวัดบ้านกิ่วลม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแม่งูด

โรงเรียนบ้านแม่งูดจัดกิจกรรมเดินขบวนต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริเวณหมู่บ้านแม่งูดและหมู่บ้านห้วยหินดำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)

วันนี้โรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)

วันนี้นักเรียนทุกคน ร่วมกันเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน และร่วมกันคว่ำกะลา ภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านแควมะกอก

นำนักเรียนชั้น ม.1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านตุงลอย

27 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตุงลอย ได้เดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ......
อ่านข่าวต่อ....