ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ทิ้งพรบ.ศึกษาปี42
ร่างของใหม่เน้นลงรายละเอียดไปที่"ตัวเด็ก
 

ให้อิสระโรงเรียน
ศธ.มีหน้าที่กำกับการจัดการให้บรรลุเป้า
               คกก.อนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านกฎหมาย เตรียมยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ โละ พ.ร.บ.ฉบับปี 42 ทิ้ง ชี้เนื้อหาของใหม่เน้นตัวเด็ก ให้อิสระโรงเรียน และตอกย้ำการศึกษาเป็นของคนทั้งประเทศ ส่วน ศธ.มีหน้าที่กำกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย.... นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุฯ ด้านกฎหมายกำลังดำเนินการยกเลิก พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 และดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.... ขึ้นมาใหม่ โดยจะลงรายละเอียดให้การศึกษาเป็นของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะ ศธ. เพื่อปูทางให้ผู้ที่มีศักยภาพความพร้อมเข้าร่วมในการจัดการศึกษา และ ศธ.ทำหน้าที่เพียงกำกับการจัดการศึกษาของทั้งประเทศให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และยังลงรายละเอียดไปยังตัวเด็ก อาทิ เรื่องการกระจายเงินรายหัว ให้ติดตามตัวเด็กเพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายเงินรายหัวซ้อนเมื่อเด็กย้ายสังกัด และจะเสริมศักยภาพโรงเรียนให้มีความเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัดการได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะปลดล็อกให้โรงเรียนสามารถบริหารงานบุคคลได้เอง และมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้าย ก.พ. ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางให้แต่ละโรงเรียนนำไปใช้ด้วย "ในอดีตเราไปนึกถึงแต่เรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ. และ ศธ.ก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของโรงเรียน บริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ทำให้การปฏิรูปในครั้งก่อนติดบ่วง โรงเรียนไม่ความเป็นอิสระ ซึ่งหากมีความเป็นอิสระของตัวเองก็จะสามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้ อาทิ โรงเรียนขนาดเล็กบริเวณใกล้ๆ กันอาจจะร่วมกันจัดการศึกษาในลักษณะวิทยาเขต แบ่งกันจัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น เป็นต้น แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่มีความอิสระ ทำให้การดำเนินการต่างๆ จำเป็นต้องผ่าน ศธ.เป็นหลัก" ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปฯ ด้านกฎหมายกล่าว นายวิริยะกล่าวต่อว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.มีโครงใหญ่อยู่แล้ว ต่อจากนี้จะมีทีมที่เข้าศึกษาและลงรายละเอียด เมื่อแล้วเสร็จจะเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้ข้อเสนอแนะและทำประชาพิจารณ์ จากนั้นนำเข้าคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาฯ และให้ ศธ.เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อนุมัติต่อไป. ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
          วันที่ 29 พ.ค. 2558 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะผู้บริหาร รวมถึงนายณรงค์ จินาวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการ กพฐ.ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการเรียนการสอนแบบ BBL และ DLTV ของโรงเรียนบ้านแม่ลอง ....
           วันที่ 2 มิ.ย. 2558 นายไกรสร สุทินโน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านเตียงอาง โรงเรียนบ้านแม่ตูบ และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ทั้งนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 2 โรงเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพีงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Pactice)
 

ข่าวย่อย
          ศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะกรรมการในคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก กล่าวถึงการปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ที่ปรับจากการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาทุกแห่งไปเป็นการประเมินแบบออนไลน์ว่า การประเมินรูปแบบ ใหม่นั้น ครูไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องส่งอยู่แล้ว เป็นงานตามหน้าที่ที่โรงเรียนต้องรายงานประจำปีตามปกติ เพียงแต่อาจต้องนำข้อมูลมาปรับเพิ่มอะไรบ้าง แต่ไม่ต้องเก็บกระดาษกองโต ไม่ต้องคอยต้อนรับผู้ประเมิน ไม่ต้องพาไปจัดเลี้ยง ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระ ไม่ใช่เพิ่มภาระและจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะที่ผ่านมามีโรงเรียนถึงร้อยละ 30 ที่ตกแล้วตกอีกก็ต้องเอาเครื่องมือของ สมศ.เป็นตัวชี้เป้าว่า จะไปพัฒนาเขาอย่างไร เพราะฉะนั้นจะต้องคิดวิธีนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้ได้จริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก...@@@... "เมื่อมีการปรับรูปแบบ ทำให้หลายคนอาจมี คำถามถึงอนาคตของ สมศ. ก็ต้องตอบว่า สมศ.จะมีงานประเมินที่หลากหลายขึ้น ทั้งการประเมินมาตรฐานอาเซียน มาตรฐานนานาชาติ เป็นงานอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ต่อไป สมศ.จะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มี คุณภาพสูง ซึ่งภาพลักษณ์จะดีกว่าที่เป็นอยู่มาก" ศ.ดร.อมรวิชช์ กล่าว ต่อข้อถามว่า การประเมินออนไลน์จะมีคุณภาพได้อย่างไร ศ.ดร.อมรวิชช์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับการเห็นภาพจริงหรือไม่ ถึงแม้จะเห็นสภาพจริงแต่ก็เป็นภาพเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือนำผลการประเมินไปพัฒนา เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปก็ได้ ถึงไปก็อยู่แต่ในห้องประชุม นั่งดูกระดาษ ผลก็เหมือนเดิม แต่เรื่องการลงพื้นที่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมด ยังมีการไปสุ่มดู ซึ่งต่อไปในอนาคตเจ้าหน้าที่ สมศ.จะเป็นนักวิชาการที่ลงพื้นที่มากขึ้นแล้วรวบรวมข้อมูลมานำเสนอรัฐบาล. ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)

 


ฉบับที่ 236 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

รดน้ำขอพร รองเลขาธิการ กพฐ.
ณ สพป.เชียงใมห่ เขต 5 วันทีี่ 29 พ.ค. 58

          ช่วงบ่ายวันที่ 29 พ.ค. 2558 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เยี่ยมเยียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสพป.เชียงใหม่ เขต 5 ซึ่งในโอกาสนี้ท่านผอ.พรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ ได้รดน้ำขอพรจากท่านรองเลขาธิการ กพฐ.เนื่องในประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานรวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย....

 
          วันที่ 29 พ.ค. 2558 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโค้งงาม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งนายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการ กพฐ.ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการเรียนการสอนแบบ BBL ของโรงเรียนบ้านโค้งงาม
           วันที่ 23 พ.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียน รวมถึงเพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นป.1ให้สามารถนำเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมองไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน และเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยที่สูงขึ้น...

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]