ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
สพฐ.วางแผนฟื้นการใช้
จำแนกรายเขต-วิชา-รองรับความต้องการ
 

สพฐ.วางแผนฟื้นการใช้
จำแนกรายเขต-วิชา-รองรับความต้องการ
               นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคุรุทายาท ว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมติให้รื้อฟื้นโครงการคุรุทายาทกลับมาดำเนินการใหม่ โดยให้ถือเป็นโครงการเร่งด่วน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยสาขาวิชาที่จะผลิตครูสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะต้องเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ และการันตีตำแหน่งหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อเรียนจบ ดังนั้น จึงกำหนดรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มผู้เรียนวิชาชีพครูใหม่ กำหนดผลิตตั้งแต่ปี 2558-2572 รวม 10 รุ่น 58,000 คน และกลุ่มนิสิตนักศึกษาครู ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้อีก 9,500 คน รวม 5 รุ่น ฉะนั้น แนวทางหลังจากนี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้ครู คือการวางแผนความต้องการใช้ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการผลิตและบรรจุให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี "ผมมอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร (สพร.) จัดโครงการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตทั่วประเทศ ได้วางแผนความต้องการครูเป็นรายเขต รายวิชา และรายสถานศึกษา รวมทั้งให้สพร. จัดทำภาพรวมความต้องการครูของสพฐ. ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตครูให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด โดยหลังจากนี้คณะทำงานจะต้องจัดประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติการ พร้อมกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผมเชื่อว่าหากเรามีแผนความต้องการของครู จะส่งผลให้เด็กที่จบในโครงการคุรุทายาทมีตำแหน่งงานรองรับทันที โดยไม่ต้องเตรียมการขอบรรจุครูเป็นรายปี" เลขาธิการกพฐ.กล่าว ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558
          การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยมีเรื่องพิจารณาได้แก่ การบรรจุแต่งตั้งรองผอ.และรองผอ.สถานศึกษา , การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2).....
           การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพักนอน ตามโครงการให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาชีวิตนักเรียนพักนอน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประจำปี 2558 วันที่15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 

ข่าวย่อย
          เศรษฐกิจซบเซาดันยอดรูดบัตรพุ่ง! ชี้ ครู-ขรก.หนี้สูง เบนเข็มหา กลุ่มบริษัทชั้นนำ...@@@...′เคทีซี′ปรับแผน เบนเข็มจับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ลดความเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือนพุ่ง ส่งผลกลุ่มข้าราชการ กลุ่มครูออกบัตรเครดิตยากขึ้น เน้นลูกค้ารายได้ปานกลางถึงระดับสูง ลูกค้ารายได้น้อยพักไว้ก่อน เผยยอดรูดบัตรพุ่งผลจากเศรษฐกิจซบ มั่นใจจัดการดี เอ็นพีแอลไม่พุ่ง ลุ้นครึ่งปีหลังเศรษฐกิจกระเตื้องช่วยกระตุ้น จับจ่ายคล่อง นางณัฐชนัญ เก่งลือชา รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร-ช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี กล่าว ว่า บริษัทตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกบัตรเครดิตปีนี้ที่ 4 แสนราย และสินเชื่อบุคคล 1.5 แสนราย ขณะที่ยอดการขยายฐานสมาชิกใหม่ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตสูงขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดอนุมัติสมาชิกรายใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์จำนวน 1.7 แสนราย แบ่งเป็นบัตรเครดิต 1.2 แสนราย และสินเชื่อบุคคลอีก 5 หมื่นราย ทำให้ช่วงครึ่งปีหลังนี้เคทีซี เตรียมขยายฐานสมาชิกเพิ่มเติมอีกประมาณ 3.8 แสนราย แบ่งเป็นบัตรเดรดิต 2.8 แสนราย และสินเชื่อบุคคล 1 แสนราย ผ่านการขยายฐาน แบบกรุ๊ปเซลล์ในกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่ในบริษัทชั้นนำของแต่ละธุรกิจ รวมถึงสรรหาพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ เพื่อร่วมมือขยายธุรกิจและฐานสมาชิกใหม่ของกันและกัน จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น11% สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลของบริษัทขณะนี้อยู่ที่ 2.4% แบ่งเป็นบัตรเครดิต 1.6% สินเชื่อบุคคล 1.1% ซึ่งต่ำกว่าทั้งระบบ ส่วนยอดการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 8,200 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้าหมายยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีปีนี้เติบโต 15% อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าถึงแม้หนี้ภาคครัว เรือนยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อบริษัทมากนัก เพราะบริษัทปรับ "กลุ่มเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อหันมาเน้นกลุ่ม ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูงมากกว่าผู้ที่มี รายได้น้อย และเชื่อว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการลงทุนภาครัฐที่จะเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังนี้" นางณัฐชนัญกล่าว.... นางณัฐชนัญกล่าวยอมรับว่า การขยายฐานสมาชิกใหม่ในขณะนี้มีความท้าทายสูงจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่อง ทำให้ภาระหนี้บางรายของลูกค้าสูงขึ้นจนไม่สามารถอนุมัติได้ เช่น กลุ่มข้าราชการ ครู ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ เน้นลูกค้าที่ทำงานในบริษัทชั้นนำแทน เช่น กลุ่มสื่อสาร การเงิน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ปรับหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น แต่จะพิจารณาจากหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เคทีซีจะขยายผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพิ่มเป็น 6 พันคน โดยจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนา เสริมทักษะและความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคนิคการแนะนำกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

 


ฉบับที่ 238 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

สพฐ.ติดตามจุดเน้น ระยะที่ 2
ณ รร.บ้านตาลเหนือ และ รร.บ้านแม่ลอง

          วันที่ 10 มิ.ย. 2558 คณะจากสพฐ.ประกอบด้วย ดร.บุญชู ชลัษเฐียร ข้าราชการบำนาญ(ที่ปรึกษาสพฐ.) ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) น.ส.สาลินี เลิศอัคฆากร (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และนายไชยา อินทะเสน (สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้มาติดตามและประเมินจุดเน้นสพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยได้ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ลอง และโรงเรียนดีศรีตำบล ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ทั้งนี้เพื่อติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.เกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558...

 
          การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 15 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
           การประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประมาณเดือน ก.ค. 2558 ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของกลุ่มต่างๆให้ดียิ่งขึ้น...

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]