ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ออมสินยอมรัฐ
พักหนี้ให้ครู
 

เน้นรายที่ถูกฟ้องก่อน 31 พ.ค.
นายกฯ ส่งชื่อให้พันกว่าคน
               นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อกลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยแยกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย ครูที่มีปัญหาถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องร้องและมีเรื่องอยู่ในชั้นศาล ซึ่งเรื่องต้องเกิดก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2558 ที่มีจำนวนกว่า 1,000 ราย ธนาคารจะพิจารณาพักชำระดอกเบี้ยให้เป็นบางส่วนเป็นเวลา 3 ปี แต่ยังคงให้ชำระเงินต้นต่อไป และเมื่อครบ 3 ปี ภาระดอกเบี้ยที่แขวนไว้จะถูกนำมาทบจ่ายเป็นค่างวดต่อไป “จะพักหนี้ให้กลุ่มที่ถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องร้องแล้วเท่านั้น คนที่ถูกฟ้องร้องหลังจากนี้ไม่เข้าเกณฑ์ เพราะถ้าไม่พักชำระดอกเบี้ยให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ธนาคารไม่ได้ยกดอกเบี้ยให้ เพราะดอกเบี้ยที่ถูกพักไว้จะนำมาคิดอีกที่หลังจากครบ 3 ปี ขอย้ำว่า ไม่ได้พักหนี้ให้ทุกราย เอาเฉพาะรายย่อยที่ถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2558 เท่านั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ ได้ส่งรายชื่อมาให้ธนาคารออมสินช่วยพิจารณากว่า 1,000 ราย” นายชาติชาย กล่าว สำหรับครูที่มีประวัติการชำระหนี้ดี แต่ขณะนี้มีปัญหารายได้ และได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สามารถยื่นเรื่องเข้าโครงการพักชำระเงินต้นทีธนาคารออมสินได้ 2 ปี โดยจะปิดรับยื่นเรื่องภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 นี้ ซึ่งธนาคารเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เพื่อแจ้งเรื่องมาตรการดังกล่าวให้ครูได้รับทราบ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจทรัพย์สินของครูที่จะยื่นเรื่องเข้าโครงการ ว่าแต่ละรายมีทรัพย์สินอะไรบ้าง เช่น มีบ้าน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์กี่คัน เพื่อช่วยคัดกรองครูที่สมควรจะได้เข้าโครงการ ว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเกินตัว มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสวัสดิการให้ข้าราชการครูกว่า 5 แสนราย เป็นเงินกว่า 5-6 แสนล้านบาท ล่าสุดมียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลไม่ถึง 1% ที่มา โพสต์ทูเดย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
          วันที่ 20 มิ.ย. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ(PISA) สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม....
           การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 98 คน , ครูผู้จัดทำแผนสถานศึกษา จำนวน 102 คน , วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 230 คน ทั้งนี้ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ กระบวนการวางแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ขอบคุณภาพ/ข่าว จากคุณปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ)
 

ข่าวย่อย
          ชะลอ "เงินกู้ช.พ.ค.7" หลังเบี้ยวหนี้อื้อ ...@@@...มื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ที่มีพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน ตนได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า 1.น่าจะพิจารณาถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินกู้ 2.ดูบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่ สกสค.ทำร่วมกับธนาคารออมสิน ดูว่าจะปรับอย่างไรที่จะทำให้ผู้กู้ชำระงวดต่อเนื่อง เพราะข้อตกลงเดิมคือถ้าขาดส่งติดต่อกัน 3 งวด ธนาคารออมสินจะหักเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จึงให้ไปดูว่าจะทำอย่างไรให้ผู้กู้จ่ายทุกงวด จะได้ไม่กระทบต่อกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ ช.พ.ค. ซึ่งตอนนี้กองทุนฯ มีเงินอยู่ประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท 3.ดูคุณสมบัติของผู้กู้และเพดานเงินกู้ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้กู้มีกำลังส่งได้ ที่ผ่านมา สกสค.จังหวัดเป็นผู้ให้ความเห็น ส่งมาให้คณะกรรมการ สกสค.พิจารณา สกสค.บางจังหวัดก็เข้มงวด บางจังหวัดก็ปล่อยให้กู้ได้เต็มเพดาน 1.2 ล้านบาททั้งที่เงินเดือนเหลือจ่ายไม่เพียงพอ "ที่ประชุมไม่ได้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 7 เพียงแต่ให้ชะลอเพื่อปรับแก้ตามแนวทางที่เสนอแนะ" นายพินิจศักดิ์ กล่าว และว่า กรณีที่มีการพักการชำระหนี้แก่ครู 1-2 ปีนั้น ถือเป็นมาตรการที่ดี โดยปัจจุบันมีข้าราชการครูกู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ประมาณกว่า 4 แสนราย หากธนาคารออมสินจะพักชำระหนี้ให้จริง ก็อยากให้ช่วยเหลือทั้งกลุ่มที่ชำระหนี้ปกติ และกลุ่มที่ชำระล่าช้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 26 มิ.ย. 2558 (กรอบบ่าย)

 


ฉบับที่ 239 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

ชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2558
22 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมออบหลวง

          วันที่ 22 มิ.ย. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมออบหลวง โดยก่อนเริ่มประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองผอ.ใหม่ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวราวุธ การะบูรณ์ รองผอ.รร.บ้านบ่อหลวง นายปิยะชน โพธิยะ รองผอ.รร.แม่โถวิทยาคม นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์ รองผอ.รร.ชุมชนบ้านอมก๋อย นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์ รองผอ.รร.บ้านยางเปา และผอ.ใหม่จำนวน 13 คน ได้แก่ นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผอ.รร.บ้านตุงติง ว่าที่ร.ต.นพดล ใจแช่ม ผอ.รร.บ้านถิ่นสำราญ นายอัศวิน จันทร์ศร ผอ.รร.บ้านแม่ลายเหนือ นายนิกร มะโน ผอ.รร.บ้านตีนตก น.ส.ปนิดา ปันดอน ผอ.รร.บ้านห้วยไม้หก นายบัณฑิต กันธิวัง ผอ.รร.บ้านแม่อมลอง นายธนะชัย บุญศรี ผอ.รร.บ้านผาจุก นายณัฐวัฒน์ บุญทวี ผอ.รร.บ้านแม่บวน นายวัชรพล ดลภักดี ผอ.รร.บ้านดอกแดง นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผอ.รร.บ้านเด่นวิทยา นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ ผอ.รร.บ้านซิแบร นายสุวรรณ ตาสา ผอ.รร.บ้านนาไคร้ และนางพรพิมล กลนาวา ผอ.รร.บ้านแม่ตื่น จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตร"คะแนนพัฒนาการดีเยี่ยมระดับชั้น ม.6 ลำดับที่ 1 ของประเทศจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปี 2557" แก่โรงเรียนแม่โถวิทยาคม รับมอบโดยผอ.สุดสาคร จันทะล่าม จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ประกอบด้วย คะแนนลำดับที่ 1 ได้แก่ รร.บ้านตาลเหนือ คะแนนลำดับที่ 2 ได้แก่ รร.บ้านแม่ตูบและ รร.บ้านห้วยน้ำขาว และคะแนนลำดับที่ 3 ได้แก่ รร.บ้านเตียนอางและ รร.บ้านไร่ จากนั้นเป็นการเปิดตัวโครงการ"บ้านน้ำใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 5" โดยนางไอซา เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้นำเรียนเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวดำเนินการของโครงการให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ ในการนี้ ท่านผอ.เขตฯ ท่านผอ.พรชัย โพคันโย ได้บริจาคเงินสำหรับร่วมสร้างบ้านน้ำใจในครั้งนี้เป็นเช็คเงินสดจำนวนเงิน 5 พันบาท จากนั้นเป็นการประชุมโดยประธานการประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่พร้อมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงาน 3 ข้อ ได้แก่ 1.การดำรงตน การวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง 2. อำนาจ หน้าที่ในการบริหารงาน และ 3. เน้นด้านวิชาการเป็นหลัก จากนั้นเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้"พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain-Based Learning) 2.แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพ 3.การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.การผลิตและพัฒนาครู 5.การดำเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 6.การเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 7.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 8.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 9.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 10.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของสพป.เชียงใหม่ เขต 5 12.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวน 44 รางวัล 13.สพฐ.สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 เรื่อง คือ รางวัลผลคะแนน O-NET/รางวัลผล KRS และ ARS/รางวัลผลการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 และ14.โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูกสพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 2558

 
          วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
           วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นายไกรสร สุทินโน รองผอ.สพป.ชม.5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ระการ สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการโดยผนวกค่านิยมเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและกำหนดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]