ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
ศธ.เร่งเดินหน้ารื้อหลักสูตร
คาดใช้จริงปี 60
 

ศธ.เร่งเดินหน้ารื้อหลักสูตร
คาดใช้จริงปี 60
               รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ ศธ.แก้ไขหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพื่อให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรม ทดลองปฏิบัติ ซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรระดับชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียด และคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยร่วมกับสถาบันวิจัยประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 มีการกำหนดทิศทางหลักสูตร รับฟังความคิดเห็น และยกร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ขึ้นมา จากนี้จะนำไปรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ก่อนที่จะนำหลักสูตรใหม่ไปทดลองนำร่อง ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาในการทดลองหลักสูตรประมาณ 1 ปี และประเมินผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ก่อนนำมาปรับปรุงขั้นสุดท้าย และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณา ก่อนเสนอให้ ศธ.ประกาศใช้จริง ซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศได้ในกลางปี 2560 “ปกติหลังประกาศใช้หลักสูตรแต่ละฉบับจะใช้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพิ่งประกาศใช้มาได้ประมาณ 6 ปี ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ถือว่าเร็วกว่าปกติ 4 ปี และคงดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ได้ เพราะในการยกร่างหลักสูตรฉบับใหม่จะต้องมีเวลาเตรียมการด้านต่างๆ ทั้งบุคลากรและพัฒนาสื่อ ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 1 ปี" รศ.นพ.กำจรกล่าวต่อไปว่า รมว.ศธ.ยังได้เน้นย้ำการประพฤติปฏิบัติตัวของข้าราชการว่า อย่าได้ประพฤติปฏิบัติทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้ได้มีการประกาศ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ และถึงขั้นประหารชีวิต รวมถึงกำชับถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินโครงการที่มีการจ้างบริษัทผู้รับจัดงาน หรือออร์แกไนเซอร์ ทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รายงานให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (ค.ต.ร.) ทราบก่อนดำเนินการจัดจ้างล่วงหน้า 15 วัน ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
          ช่วงบ่ายวันที่ 17 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้เสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับความเป็นมาและสาระสำคัญของพรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 , บทบาทหน้าที่ ตามพรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 , ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ) รวมถึงเรื่องที่เสนอให้พิจารณาได้แก่ การกำหนดแผนงาน/โครงการและแนวทาง/มาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของจังหวัดเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะ 3 ปี.....
           ช่วงเช้าวันที่ 20 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่ง อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากน.ส.กัณฐิกา ปันเมา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ ได้นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการอ่าน , การศึกษาเพื่ออาชีพ , การสอนภาษาอังกฤษ, TEPE Online/ID Plan , ค่านิยม 12 ประการ , การสอนประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง, DLTV , การยกระดับ O-Net และกายภาพของโรงเรียน....
 

ข่าวย่อย
          ออมสินจัดคิวแก้ปัญหาหนี้สินครู...@@@...นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ประสบปัญหาต่างๆ จนมีผลต่อการดำรงชีวิตและกระทบต่อการชำระเงินกู้ให้ธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ลดภาระการชำระหนี้ มีหนี้ค้างชำระ จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสินประมาณ 500,000 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท เป็นผู้ที่ประสบปัญหาขั้นวิกฤติอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีกว่า 1,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท และอยู่ในกลุ่มใกล้วิกฤติ คือมีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกันประมาณ 30,000-40,000 ราย เชื่อว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ ถึงจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ออกมานี้ ธนาคารออมสินได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ได้แก่ ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดี หรือถูกบังคับคดี ขาดความสามารถในการชำระหนี้จากสาเหตุที่จำเป็น หรือเป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน โดยธนาคารฯ จะชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี (มีระยะเวลาฟ้องคดีเหลือไม่น้อยน้อยกว่า 2 ปี) พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้น เมื่อครบ 3 ปีให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป ขณะที่กลุ่มที่ 2.กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต ได้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2558) ซึ่งธนาคารฯ จะให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่ง เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ หลังจากนั้นเมื่อครบ 2 ปี ให้นำดอกเบี้ยที่พักไว้เฉลี่ยจ่ายคืนรวมกับเงินงวดต่อไป กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคารออมสิน กลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ปกติ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระ และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ธนาคารฯ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระดอกเบี้ย ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 


ฉบับที่ 243 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          ช่วงเช้าวันที่ 17 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยน.ส.พิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ชม.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2558 รวมถึงการทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม่) และการของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ชม.) ประจำปีงบประมาณ 2560....

 
          ช่วงบ่ายวันที่ 16 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายไกรสร สุทินโน นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเอื้อ คุณาจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ณ สุสานบ้านป่าแงะ ต.ดอนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพิธาน พิ้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานในพิธี....
           ช่วงเช้าวันที่ 20 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านบ่อสลี อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสาร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสลี และคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ ได้นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการอ่าน , การศึกษาเพื่ออาชีพ , การสอนภาษาอังกฤษ, TEPE Online/ID Plan , ค่านิยม 12 ประการ , การสอนประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง, DLTV , การยกระดับ O-Net และกายภาพของโรงเรียน....

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]