ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
เคาะงบฯ 35 ล้าน
แจกคูปองพัฒนาครู
 

สพฐ.นำร่อง4กลุ่มสาระ
เลือกอบรมตามใจชอบ
               นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือถึงการพัฒนาครู ด้วยการให้ครูมีคูปองเพื่อเลือกพัฒนาตนเอง ก่อนเห็นชอบอนุมัติให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 609 คนนั้น ล่าสุดสพค.รายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการตามที่สพฐ. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นนี้เป็นไปอย่างมีระบบเกิดความต่อเนื่อง จึงเชิญสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 50 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (เอ็มโอยู) เพื่อเป็นหน่วยพัฒนาให้กับครูกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับคูปองพัฒนา จำนวน 7,000 คน คูปองละ 5,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นค่าสมัครลงทะเบียนพัฒนา 3,500 บาท และค่าพาหนะเดินทาง 1,500 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000,000 บาท "มหาวิทยาลัยทั้ง 50 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ศิลปากร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รวมถึงสสวท. เป็นต้น จะเปิดหลักสูตรตามความต้องการของครูในพื้นที่ เพื่อให้ครูใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำคูปองไปสมัครเลือกรับการพัฒนา โดยสพฐ.มั่นใจว่าหลักสูตรเหล่านี้ จะสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครู อย่างไรก็ตาม การที่สพฐ.กำหนดหน่วยพัฒนาจำนวนแค่นี้ เนื่องจากหากกระจายไปทั่วประเทศสพฐ. จะต้องใช้งบฯ สูงมาก ที่สำคัญการนำร่องหน่วยพัฒนากับมหาวิทยาลัยของรัฐ 50 แห่ง และสสวท.ก่อน เนื่องจากต้องการเน้นคุณภาพ ที่ครูจะได้รับอย่างแท้จริง ส่วน การที่เลือกพัฒนาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนนั้น เนื่องจาก เป็น 4 วิชาที่ขาดแคลนครู ขณะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องพัฒนาคุณภาพ" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว ที่มา ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2558 (กรอบบ่าย)
          ช่วงเช้าวันที่ 21 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านตีนตก อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายนิกร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร DLTV รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงและได้ชื่นชมด้านกายภาพความสะอาดของโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคนใหม่รวมถึงคณะครูในการปฏิบัติงาน....
           วันที่ 21 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ ด้านกายภาพความสะอาดของโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคนใหม่รวมถึงคณะครูในการปฏิบัติงาน....
 

ข่าวย่อย
          'อธิบดีปค.'สั่งผวจ.ทั่วปท. คุมขรก.แต่งกายให้เหมาะ...@@@...เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์รูปปลัดอำเภอหญิง ในจ.บึงกาฬสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอ ว่า ภาพที่ปรากฏออกมาถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ทางปลัดจังหวัดบึงกาฬ เรียกปลัดอำเภอหญิงคนดังกล่าวมาว่ากล่าวตักเตือนแล้ว เพราะถือว่าภาพที่ปรากฏออกมาแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอยู่ในชุดเครื่องแบบของอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ขณะเดียวกันตนได้ทำหนังสือเวียนไปถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ โดยให้กำกับดูแลและกำชับข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดในกรมการปกครอง รวมทั้งกำลังพลอย่าง อส.ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายให้ถูกระเบียบ การรักษากิริยามารยาทให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของข้าราชการ รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างและน่าเชื่อถือ ที่สำคัญในฐานะข้าราชการควรมีจิตสำนึกว่าพฤติกรรมอะไรควรหรือไม่ควรทำ. อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 ก.ค.2558

 


ฉบับที่ 244 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคอเรือ
21 ก.ค. 2558

          ช่วงเช้าวันที่ 21 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาคอเรือ อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ ได้เยี่ยมชมและชื่นชมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม BBL รวมถึงชื่นชมด้ายกายภาพความสะอาดของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษในช่วงเช้าหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง....

 
          วันที่ 21 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยฝาง อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนางทองศรี ปัญญาหลี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ เน้นย้ำเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ ด้านกายภาพและความสะอาดของโรงเรียน.....
           วันที่ 21 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหลังท่อ อ.ฮอด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายจรัญ ซื่อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทั้งนี้ท่านผอ.เขตฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ ด้านกายภาพและความสะอาดของโรงเรียน....

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]