สพป.เชียงใหม่ เขต 5

 เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ 
 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค “NSM on the Move” 
 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11 
 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562
 

 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  ขอเรียนเชิญ / ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาฯ   [ ไฟล์ที่ 2 ]
 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :17-01-2562

 เรื่อง :  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
 

 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :14-01-2562

 เรื่อง :  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
 

 ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.5  เมื่อ :14-01-2562
รายการข่าวทั้งหมด