ส่งข่าวใหม่ คลิกที่นี่
เรื่อง / เอกสารแนบ
 เรียน/ถึง : บริษัท/ห้าง/ร้านนิติบุคคล/บุคคลทั่วไป
 เรื่อง :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  เมื่อ :15-01-2562
 เรียน/ถึง : บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ผู้สนใจ
 เรื่อง :   ประกาศโรงเรียนบ้านซิแบร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหวขนาด ๔ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ผู้แจ้งข่าว : นายชวยพอ เมธายอด  เมื่อ :26-12-2561
 เรียน/ถึง : บริษัท/ห้าง/ร้านนิติบุคคล/ผู้สนใจ
 เรื่อง :  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านกองลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านกองลอย  เมื่อ :26-12-2561
 เรียน/ถึง : -
 เรื่อง :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 
 ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว  เมื่อ :01-12-2561
 เรียน/ถึง : บุคคลทั่วไป
 เรื่อง :  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านแม่อมลอง 
 ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านแม่อมลอง  เมื่อ :30-11-2561
 เรียน/ถึง : บุคคลทั่วไป
 เรื่อง :  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่ง  เมื่อ :30-11-2561
รายการข่าวทั้งหมด