ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลฮอด

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลฮอด โดย ทพญ.ศศิพันธ์ ประทีปกุลวงค์ และ คุณปิยะฉัตร โยคำ ผู้ช่วยทันตกรรม มาทำการตรวจฟันนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ชั้น ป.6 กิจกรรมนี้ต้องขอบพระคุณทางโรงพยาบาลฮอดมากที่ให้ความอนุเคราะห์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : แข่งทักษะวิชาการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้ง

     เมื่อวันที่วันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเกิ้งได้จัดการแข่งขันทักษะ วิชาการในกลุ่มเครือข่ายมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 โรงเรียน ซึ่งได้ใช้สนามแข่งขันที่โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     นอกจากกิจกรรม"กราบเท้าแม่ผู้มีพระคุณ" ยังมีการแสดงละครสั้นของนักเรียนและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติอีกด้วย งานวันแม่ปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     "บอกแม่เถิดนะ บอกทุกวัน ว่ารักท่านมากมาย กอดแม่เถิดนะ กอดทุกวัน ก่อนไม่มีแม่ให้กอด" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเตียนอางได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหม้อ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ พระบรมราชินี

      12 สิงหาคม 2556 เช้าวันนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า มีพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ แด่พระบรมราชินี ผอ.โรงเรียนบ้านวังหม้อ ผอ.โรงเรียนบ้านบงตัน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการรัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และพ่อค้าประชาชน มาร่วมพิธีกันพร้อมหน้า และทำบุญอาคาร และรั้ว ของที่ว่าอำเภอดอยเต่าใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ นายธเนศ โกฎคำลือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านตาลได้มาเป็นประธานในงาน กิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบริจาคพันธุ์ปลา ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านตาลเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลบ้านตาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหางดง
หัวข้อข่าว : กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖........

     กลุ่มเครือข่ายฯเมืองฮอดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖........วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฮอด จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับกลุ่มเครือข่ายฯโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หอประชุม รร.ชุมชนบ้านท่าข้าม มี นายไกรสร สุทินโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชม.๕ เป็นประธาน มี นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.รร.บ้านกองหิน ประธานเครือข่ายฯกล่าวรายงาน ในงานนี้จัดให้มีการแข่งขันทั้งษะทางวิชาการทั้งระดับ ปฐมวัน ประถุมศึกษา มัธยมศึกษาและนักเรียนเรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ร่วมใจพัฒนา

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมใจพัฒนาบริเวรรอบโรงเรียนอย่างแข็งขัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : งานวันแม่

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การถวายพระพรการประกวดร้องแพลง การแต่งกลอน วาดภาพระบายสี พร้อมทั้งยังมีคณะของหน่วยงานเขื่อนภูมิพลมามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีก 7 ทุน และทางโรงเรียนยังได้คัดเลือกแม่ดีเด่นของโรงเรียนได้อีก 3 ท่าน คือ ช่วงชั้นที่ 1นางผ่องศรี ติ๊บปุ๊ด ช่วงชั้นที่ 2 นางประนอม ปู่หล้า และช่วงชั้นที่ 3 นางพัชรินทร์ โปธิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้บริหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : อบรมจริยธรรม

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูอบรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคาบจริยธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
หัวข้อข่าว : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา

     การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านไกรสร สุทินโน รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4
หัวข้อข่าว : อบรมสัมนาวิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4

     สมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยเต่าได้จัดอบรมสัมนาพร้อมด้วยองค์กรบริหารส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ประชาธิไตยและการกระจ่ายอำนาจการบริหารส่วนกลางสู่จังหวัด ณ หอประชมใหญ่โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแปลง4 ก็ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแควมะกอก
หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา

     โรงเรียนบ้านแควมะกอก นำโดย นายจรัส คำสุข ร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันตกแต่งต้นเทียนเพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาตามพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านนักเรียน จำนวน 7 วัด ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1